Beleidsnotities van de overheid zijn vaak doorspekt met termen die niemand goed begrijpt en waar toch iedereen mee aan de haal gaat. “De basiskwaliteit natuur moet op orde” wordt als doel gesteld voor het behoud van biodiversiteit in landbouwgebied of stedelijke omgeving. Algemene soorten moeten algemeen kunnen blijven.

Dat valt in Nederland nog niet mee. In de Volkskrant van 18 november 2021 staat een artikel over de kwaliteit van de Nederlandse sloten. Sloten zijn met bermen en dijken algemene natuur of beter gezegd, zouden algemene natuur kunnen zijn. In Nederland komen 300 000 kilometer sloten voor. De sloten van de Ooijpolder en Nijmegen-west tellen mee.

Sloten in waterrijk Nederland zorgen voor een kenmerkende biodiversiteit. Maar met de huidige waterkwaliteit staan heel veel soorten onder druk zo staat in de Volkskrant. Van 1100 door vrijwilligers bemonsterde en onderzochte sloten, vijvers, grachten en kleine plassen heeft maar 17% een goede kwaliteit. In dit kleine percentage sloten en plassen komen waterplanten voor, ligt de snoek stil tussen de waterplaten, schaatst het schrijvertje over het wateroppervlak, zweeft de glazenmaker langs het riet en is de geel gerande waterkever op jacht in het water. Allemaal algemene soorten die dus nog maar in 17% van de sloten en plassen algemeen kunnen zijn omdat deze wateren in goede staat zijn. Belangrijke oorzaak voor de slechte staat van de resterende 83% van de sloten en plassen is stikstofuitstoot en fosfaat. Beide stoffen afkomstig uit de landbouw.

Sloten in waterrijk Nederland zorgen voor een kenmerkende biodiversiteit. Maar met de huidige waterkwaliteit staan heel veel soorten onder druk zo staat in de Volkskrant. Van 1100 door vrijwilligers bemonsterde en onderzochte sloten, vijvers, grachten en kleine plassen heeft maar 17% een goede kwaliteit. In dit kleine percentage sloten en plassen komen waterplanten voor, ligt de snoek stil tussen de waterplaten, schaatst het schrijvertje over het wateroppervlak, zweeft de glazenmaker langs het riet en is de geel gerande waterkever op jacht in het water. Allemaal algemene soorten die dus nog maar in 17% van de sloten en plassen algemeen kunnen zijn omdat deze wateren in goede staat zijn. Belangrijke oorzaak voor de slechte staat van de resterende 83% van de sloten en plassen is stikstofuitstoot en fosfaat. Beide stoffen afkomstig uit de landbouw.

Laat een reactie achter