Het mag nog!
03 apr

Het mag nog!

Dit oranje gekleurde veld, schitterend gelegen in een heuvelig gebied is geen bollenveld maar een ongeveer 3 hectare doodgespoten grasland. Glyfosaat wordt hiervoor gebruikt, het bijna verboden middel. Op het laatste nippertje gaf de landbouwminister aan dat hij tegen het verbod van dit middel was, ondanks d

Lees meer
Hoe beschaafd gaan wij met dieren om?
11 mrt

Hoe beschaafd gaan wij met dieren om?

Nederland is een beschaafd land. Dat zie je hoe wij met wilde dieren omgaan. Wij hebben de Flora- en Faunawet. Voor iedere activiteit waar verstoring van of de dood van wilde dieren kan ontstaan, zoals de bouw van huizen of de aanleg van een weg, is een vergunning nodig. Verlies van leefgebied van wilde dier

Lees meer
Voorjaar
27 feb

Voorjaar

Iedereen heeft het voorjaar in het hoofd. Eén zonnige dag eind januari, begin februari en je hoort vogels schuchter fluiten. Wij staan zover van de natuur dat wij niet meer op ons gevoel kunnen afgaan wanneer het echt voorjaar is.Er zijn grote risico’s als je niet goed weet of het voorjaar is. Reeën drag

Lees meer
De bodem is heel belangrijk
25 feb

De bodem is heel belangrijk

De bodem is heel belangrijk. Dat hoor je veel. De nieuwe landbouw moet zich richten op een gezonde bodem. De bodem is de basis voor alle leven. De bodem in Nederland is verre van gezond. Dat heeft allerlei oorzaken, maar vooral omdat wij er geen aandacht aan besteden.In de bodem blijft heel veel verborgen. W

Lees meer
Biodiversiteit.. een verdienmodel.
03 nov

Biodiversiteit.. een verdienmodel.

Onlangs was ik bij een bijeenkomst over biodiversiteit in een landbouwgebied. Wij zijn met flinke regen het veld ingegaan, tussen houtwallen door en langs natuurvriendelijke oevers. Prachtig wat dit soort langgerekte elementen langs de intensief gebruikte landbouwpercelen nog kunnen bijdragen aan biodiversit

Lees meer
Bouwtekening van egelhuis.
22 okt

Bouwtekening van egelhuis.

Bouwtekening van egelhuis. Een egelhuis is heel eenvoudig te bouwen. Het belangrijkste is dat de maten van de ingang kloppen. Een egel kan makkelijk door een ingang van 14 centimeter bij 14 centimeter kruipen (zie tekening). Een kat zou dat ook kunnen (als het hoofd van een kat ergens door kan kruipen, volgt

Lees meer