Missie & visie

Mijn Wijk Soortenrijk

Je leeft niet alleen; niet in je huis, niet in je tuin, niet in je wijk en niet in je stad. In je huis leeft een spin achter de plint, die voor jou muggen vangt of een lieveheerbeestje dat in je gordijn overwintert. Ook kan er zo nu en dan een muis opduiken. Die heb je meestal uitgenodigd door kruimels op de grond te laten vallen of eten op de tafel achter te laten. Buiten in de tuin loopt de muis het risico gevangen te worden door een bosuil of verjaagd te worden door een eekhoorn. De merel rommelt onder je heg, samen met de egel. Dat is biodiversiteit, soortenrijkdom in je huis en tuin. Het is dezelfde biodiversiteit als waar internationale conferenties over gaan en waar landen afspraken over maken. Het is wat je tuin levendig maakt, vol kleur en vol geluiden.

Biodiversiteit behouden en vergroten begint in je tuin, in je wijk en in je
stad.

Een gezonde leefomgeving voor mensen en dieren willen wij allemaal, maar we moeten dan wel weten wat wij kunnen doen! Kunnen wij schuilgelegenheid in onze tuin maken voor vogels, egels, eekhoorns, bijen en vlinders? Alle soorten tellen mee omdat zij allemaal een functie hebben in de natuur. Is er genoeg voedsel in onze tuin voor al die dieren? Kunnen de beesten wel drinken vinden in de tuin? Kan een egel onder de schutting door? Een enkel tuintje is te klein voor een egel. Doe er wat aan!

Op weg naar een tuin, een wijk en een stad vol leven!

Mijn Wijk Soortenrijk wil parken en tuinen die bereikbaar zijn voor dieren, die voedsel- en schuilgelegenheid hebben voor dieren, zomer en winter. Tuinen en parken vol van bloemen en vol rumoer en leven. Mijn wijk soortenrijk zet zich in voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit in de stad. Iedereen kan meedoen! Mijn wijk soortenrijk heeft allerlei ideeën om in je tuin en in je wijk de biodiversiteit te vergroten. Iedereen kan de handen uit de mouwen steken.

Mijn wijk soortenrijk wil een wereld, steden, wijken en tuinen vol met diversiteit, mooie natuur en alle mogelijke soorten. Met passie ontwikkelen wij producten en ideeën waarmee je zelf natuur kunt brengen en soorten kunt beschermen in je tuin en in je wijk.

Front Image

Oprichters

Vader & zoon

Han Sluiter

Ecoloog

Ecoloog en natuurbeschermer. “Je hoeft de stad niet uit om echte natuur te zien”. Met je eigen huis en je eigen tuin ben je al natuurbeschermer.

Job sluiter

Ondernemer

Ik ben een ondernemend Student van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In mijn studie ging mijn interesse uit naar marketing. Mijn doel is om met onze producten de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren. 

Advies op maat nodig?

Mijn Wijk Soortenrijk voorziet particulieren & bedrijven ook van persoonlijk advies op maat.

Onze bio-boxen