Zuinig maar niet netjes!

Wees zuinig op de stroken groen, de parken en boomspiegels. Niet aanharken of jaarlijks omspitten, maar een beetje ruig laten worden met hoog opschietende bloemen, ruigte en bladresten. Als je dat “urban rewilding” noemt, klinkt het ineens anders.

Een flat voor “stadslandschap”

Grote steden in de wereld, waar weinig groen te vinden is, omarmen het idee van urban rewilding: groenbeheer met oog voor soorten. Na de sloop van een lelijke betonnen “shopping mall” worden waterpartijen aangelegd, bomen geplant en ruigten en struwelen ontwikkeld. Bewoners kunnen de schaduw opzoeken, langs het water uitrusten. Tegengaan van hittestress in de stad en beschermen van natuur en soorten gaan hand in hand. In een stad Tilburg is onderzoek gedaan naar hittestress. Tijdens de warme en droge zomer van 2018 liep de temperatuur op windstille pleintjes op tot 50 C0. En warme en droge zomers komen er meer. Nijmegen is een groene stad (12% van de oppervlakte van de stad (ca. 660 ha.) bestaat uit tuinen, parken en groenstroken). Nijmegen ligt gunstig met veel natuur in de directe omgeving en open water langs en in de stad (Veur Lent, Lingezegen). Hoeveel mooier zou Nijmegen worden als alle kansen benut worden: groene daken waar het kan, groene gevels als visitekaartje en overal zuinig op het groen (maar niet netjes!). Urban rewilding.

Laat een reactie achter