De februaristorm Eunice heeft voor veel omgevallen bomen gezorgd. In de stad met soms fatale afloop voor voorbijgangers. Maar zijn de bomen de schuld.

Er is niet één reden aan te geven waarom zoveel stadsbomen omgewaaid zijn. In steden waar het grondwater hoog zit, was de bodem verzadigd door veel regen. Bomen staan dan minder stevig. Na de Tweede Wereldoorlog zijn massaal bomen in de stad geplant met vaak slecht plantmateriaal en op te smalle plantstroken. Iedere keer verslechteren de omstandigheden voor bomen in de stad. Doorlatende straatstenen worden vervangen door asfalt.

Kabels en leidingen worden langs bomen getrokken en worden eens in de zoveel tijd onderhouden of vervangen. Het verkeer wordt steeds zwaarder, waardoor de bodem wordt dicht gewalst. Als dat nog niet genoeg is, neemt het jaarlijks gebruik van strooizout toe. Een stadsboom moet tegen hitte en kou, droogte en stortregens, wind en strooizout kunnen.

Wij zorgen niet genoeg voor onze stadsbomen. Dat realiseren zich veel stadsbesturen en ook de stad Nijmegen. De gemeente wil niet alleen een groei van het aantal bomen in de stad per jaar maar ook een verbetering van de kwaliteit. Het bomenplan van de stad Nijmegen richt zich op extra zorg voor oudere bomen in de stad (150 jaar en ouder). Maar ook de jongere bomen verdienen extra zorg. Het zal vooral een opgave worden om bestaande bomen voldoende ruimte te geven en plekken te vinden voor nieuw aan te planten bomen. De gemeente Nijmegen is doordrongen van de betekenis van bomen voor de leefbaarheid in de stad. Bomen zorgen voor tempering van de hitte, filteren de lucht, zorgen voor waterberging en CO2-vastlegging. Bomen dragen bij aan het ecosysteem en de biodiversiteit in de stad. Bomen moeten dus niet in de ban, maar extra aandacht en verzorging krijgen.

Laat een reactie achter