De gemeente Nijmegen heeft een nieuw Bomenbeheerplan. Met dit Bomenbeheerplan voldoet de
gemeente aan de zorgplicht voor haar bomen. Zo staat het genoemd. In het totaal komen er meer dan
63 500 bomen in Nijmegen voor met een bomenpaspoort. Bomen staan individueel geregistreerd. De
soort, leeftijd, diameter, hoogte en toekomstverwachting zijn per boom bekend. Doordat alle bomen
afzonderlijk geregistreerd zijn kunnen allerlei beheermaatregelen voorzien worden. Alle laanbomen ouder
dan 60 jaar moeten regelmatig gecontroleerd worden op dode takken of wij moeten meer Linde
aanplanten omdat deze soort nu te weinig in de stad voorkomt enz. Het is een geruststellende gedachte
dat iedere boom in de stad Nijmegen door de gemeente gevolgd kan worden. In een eerdere blog
schreef ik hoe belangrijk bomen in de stad zijn.

Mijn favoriete boom is de Linde. Er zijn de Winterlinde, de Zomerlinde en de kruising de Hollandse Linde.
In Nijmegen komen iets meer dan 6000 Linde voor. Het meest bekende is het Lindelaantje op het Kops
plateau. Dat Lindes zijn, samen met de 3 Lindebomen op de heuvel omstreeks 1750-1800 geplant. In
Albertinum en langs de Groenestraat staan ook Lindebomen. Voor de biodiversiteit zijn Lindebomen
belangrijk. De bloesem van de Linde ruikt heel zoetig. Onder een Lindeboom wordt alles heel plakkerig.
Onder de bladeren van de Linde zit bladluis wat het vocht (floeem) uit de vaten van het blad zuigt. De
eiwitten worden door de bladluis gegeten en de suikers blijven als honingdauw achter. Mieren foerageren
op Lindebomen en andere insectensoorten juist om de honingdauw. Helaas valt honingdauw ook op de
auto en laat het doffe plekken achter, zodat de auto weer gewassen moet worden. Er is een grote
vlindersoort gebonden aan de Lindeboom de Lindepijlstaart, een vlinder met een vleugelwijdte van 70
mm en een goede schutkleur zodat deze vlinder tegen de stam van de Lindeboom nauwelijks opvalt. De
rupsen zijn helder groen. Ook Lindebladwespen en vuurwantsen zoeken de Linde op.

Ik vind de heldergroene, grote hartvormige bladeren het mooiste. Je kunt ze heel makkelijk zien want
langs de stam van de Linde komen heel veel twijgen met bladeren voor (waterlot).
Zuinig op de bomen!

 

Laat een reactie achter