Mag de mus er ook zijn? Of de oorwurm? In onze tuinen komen aangeplante bomen, struiken, planten en bloemen voor. Op de koop toe krijgen wij, zeker in Nijmegen veel mooie vogels, zoogdieren, vlinders. Libellen, amfibieën en reptielen erbij. De stad draagt bij aan de biodiversiteit van Nederland. De stad is onmisbaar voor het behoud van de biodiversiteit in Nederland.

In Nijmegen zijn inventarisaties uitgevoerd door specialisten (Natuurparels in de gemeente Nijmegen 2018.). Van alle soortgroepen en soorten (tot en met bijen, mossen, korstmossen, paddenstoelen en sprinkhanen) komen in de parken en stadstuinen naast de duizenden algemene soorten meer dan 180 bijzondere soorten voor (zeldzame, bijzondere of bedreigde soorten). De bijzondere soorten komen voor in delen van het park of de stadstuin die behouden moeten blijven. Heel veel algemene soorten liften mee op de bescherming en/of het beheer van de leefgebieden van de bijzondere soorten. Het vliegend hert vinden wij bijzonder omdat deze soort niet veel in Nederland voorkomt en ook in Europa beschermd is. Met de slechtvalk gaat het steeds beter. Daar helpt het jaarlijks broedende paartje binnen de stadsgrenzen van Nijmegen aan mee.

In een biodiversiteitsplan wil de gemeente Nijmegen de biodiversiteit van de stad behouden en vergroten door de kwaliteit van de natuurparels van de stad, de parken en de stadstuinen te verbeteren. Ook moeten de natuurparels beter met elkaar verbonden zijn, zodat de egel onder een schuurtje kan slapen en via de heg de tuinen van de buurt kan afzoeken op eten. In de rubriek “nieuws” houden wij je op de hoogte van alles wat met biodiversiteit in Nijmegen te maken heeft.

Laat een reactie achter