Nederland is een beschaafd land. Dat zie je hoe wij met wilde dieren omgaan. Wij hebben de Flora- en Faunawet. Voor iedere activiteit waar verstoring van of de dood van wilde dieren kan ontstaan, zoals de bouw van huizen of de aanleg van een weg, is een vergunning nodig. Verlies van leefgebied van wilde dieren door deze activiteit moet elders gecompenseerd worden. 

Bouwers en projectontwikkelaars zeggen dat van de Flora- en Faunawet “niets mag en niets kan”. Dat is koud water vrees. Je kan niet zomaar beginnen met het werk, je moet eerst inventariseren of er wilde dieren voorkomen op de werkplek. Vervolgens help je de wilde dieren die je gevonden hebt, met alternatieve leefgebieden, nestkasten, schuilplaatsen en andere winterverblijven. Je moet rekening houden met de aanwezigheid van jonge vogels en andere jonge dieren. Dan kan het werk even niet doorgaan. 

Het leidt tot creatieve oplossingen van architecten en nieuwbouwwijken waar al wat groen voorkomt en waar je na een jaar al vogels kan horen zingen. De bouwer en de woningbouwvereniging zetten op hun websites dat zij rekening houden met natuur. Steeds meer aandacht voor natuur in de stad. 

Gaat Nederland ook zo beschaafd om met gehouden dieren? Er zijn 99 miljoen kippen, 11 miljoen varkens, 3,8 miljoen koeien en 1,2 miljoen schapen en geiten in Nederland. Het aantal veehouderijbedrijven verschilt. Veehouderijen worden uitgekocht om het stikstofprobleem op te lossen, maar er zijn ongeveer 15 000 melkveehouders en 3 400 varkenshouders. Voor een grote varkensstal gelden dezelfde regels als een papieropslag als het om brandveiligheid gaat: geen. Gecontroleerd uit laten branden is de praktijk. In een warme zomer kennen wij de beelden van diertransporten naar Italië of Frankrijk, waarbij de dieren gekoeld moeten worden met waterslangen. Dankzij 3 door de tweede- en eerste kamer aangenomen aanpassingen van de wet Dieren worden er regels opgenomen in de wet voor brandveiligheid van stallen en is het niet langer mogelijk om dieren aan te passen aan de stalinrichting door koeien de hoorns af te knippen of varkens hun staart. De gemiddelde Nederlander die zijn hond een jasje aantrekt als het regent en een troontje in de kamer heeft voor de kat staat hier helemaal achter. En toch…. het gaat niet door. De landbouw wil het niet en heeft gelobbyd bij de minister. Het kost te veel geld. 

Bouwend en weg aanleggend Nederland is zover om rekening te houden met dieren, maar een kleine 20 000 boeren nog niet. Maar door die kleine groep is Nederland niet ineens een niet- beschaafd land.

 

Laat een reactie achter