Dit oranje gekleurde veld, schitterend gelegen in een heuvelig gebied is geen bollenveld maar een ongeveer 3 hectare doodgespoten grasland. Glyfosaat wordt hiervoor gebruikt, het bijna verboden middel. Op het laatste nippertje gaf de landbouwminister aan dat hij tegen het verbod van dit middel was, ondanks dat vermoed wordt dat het bij mensen een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson geeft. 

Als je glyfosaat vollegrond toepast (je hangt een tien meter brede spuit achter de trekker en sproeit het grasland onder) gaan alle grassen en kruiden dood. En met de kruiden en grassen gaan alle insecten dood (direct of indirect), vogels en kleine zoogdieren hebben ook niets meer te zoeken op dat perceel. 

Wanneer het gras dood is wordt er een flinke hoeveelheid drijfmest in geïnjecteerd. Het komt niet zo precies want het gras is toch al dood. Door de ammoniak in de drijfmest gaat al het bodemleven dood of kruipt dieper in de grond. Drijfmest is al in de vorm van nitraat in het diepe grondwater gevonden. Bemest en met dood gras wordt het perceel gefreesd, oppervlakkig worden de eerste 30-40 cm. volledig doorwoeld. Het sluitstuk van deze graslandverbetering is het inzaaien met een paar hoog producerende grassen, vooral Engels raaigras. Ik bespaar u de details van de bosranden die ook doodgespoten zijn. De biodiversiteit is nu definitief voor jaren verdwenen. Wrang om te moeten vaststellen dat dit de praktijk is waarvoor de landbouw en de politiek “gevochten” heeft. En het pleit gewonnen. 

Zou dit ook de tegenstelling Stad-Platteland zijn? Immers als het aan de bewoners van de stad ligt zijn zij voorzichtig met natuur, zorgen zij voor planten en dieren en gaan zij ervan uit dat iedereen er zo over denkt. Een goede niet-verstoorde relatie tussen Stad en Platteland is als het voedsel op een gezonde biologische wijze is geproduceerd in de directe omgeving van de stad. Biologische boeren produceren gezond voedsel en houden rekening met biodiversiteit. Gelukkig zijn er winkels in de stad met gezond eten en worden er overal groentepakketten verspreid.

 

Laat een reactie achter