Gasten uit het zuiden. 

Door de droge en warme zomers op een rij, worden er zuidelijke soorten in Nederland waargenomen (soorten van het zuiden: Spanje en zuid-oostelijke soorten: Balkan en Roemenie).

 Moerassen in zuidelijke landen hebben het zwaar te verduren. Wereldwijd worden zoetwatermoerassen ontwaterd door landbouw, zo ook in Zuid Spanje (Coto Donana) of dreigen in Portugal verloren te gaan door infrastructuur (Taag estuarium). Soorten die hun leefgebied bedreigt zien, schuiven op naar het noorden. Deze zomer worden in enkele weken tijd overal Bijeneters, Slangenarenden, Orpheusspotvogels en Steltkluten waargenomen. Allemaal zuidelijke soorten die naar het noorden opschuiven en ons land opzoeken. De biodiversiteit van Nederland neemt hierdoor toe. 

Ook wij hebben natuurlijk met de effecten van een droge zomer te maken. Ook bij ons ligt de oorzaak van de droogte in hoofdzaak bij de landbouw. Met een zeer natte maand mei bleek het landschap niet in staat voldoende water vast te houden. Ons hele landschap, een natuurlijke delta kon water vasthouden in bossen, beekdalen, rivierdalen, laagten en poelen, veenbodems, stagnerend achter (hout)wallen, intrekkend in zandgronden. Door de aanpassing van de waterhuishouding wordt overtollig regenwater binnen een paar dagen afgevoerd naar het hoofdwatersysteem en de rivieren. Dat water zijn wij kwijt omdat de landbouw een drooglegging van het land wil van minimaal 1 meter. Gelukkig zijn er de laatste decennia heel veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, waarbij vooral robuuste zoetwatermoerassen aangelegd zijn (Biesbosch, uiterwaarden van de rivieren enz.). Wat in de zuidelijke landen in een zomer als deze verdroogt, komt nog volop in Nederland voor, ondiep water met veel waterdiertjes. Vandaar dat de Steltkluut naar ons land uitwijkt. Maar ook de Bijeneters en Slangenarenden zijn op de vlucht voor de hoge temperaturen in het Zuiden. Als je naar toename of afname van biodiversiteit van landen kijkt, gaat het vaak om verschuiving van soorten. Dat stemt je natuurlijk gelijk niet gerust voor soorten die zich moeilijk verplaatsen, bijvoorbeeld moerasschilpadden. Als moerassen verdrogen zullen plaatselijke populaties van deze soort waarschijnlijk uitsterven. 

Nederland heeft er weer veel waarnemingen van een bonte vogelsoort bij. De Bijeneter..

 

Laat een reactie achter