Het Europese parlement heeft een nieuwe richtlijn aangenomen voor het bedrijfsleven: the European Union’s Sustainable Due Diligence Directive  (CSDDD). De richtlijn wil voorkomen dat al te gemakkelijk zaken worden gedaan met bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en het milieu. Bedrijven moeten in beeld brengen (voor zichzelf) of er risico-bedrijven in de keten van toevoer zijn en welke maatregelen genomen worden om niet verantwoordelijk te zijn voor schendingen van mensenrechten en vernieling van het milieu.

Met heel veel regels van Europa geldt: “dat moet niet van Europa, dat moeten wij zelf willen!”. Heel veel Europese landen hebben al wetgeving over ketenaansprakelijkheid, ook als het gaat om mensenrechten en milieu. In Nederland gaf het recent nog veel discussie (Ballast Nedam). De EU richtlijn wordt met stappen ingevoerd en uitsluitend voor de grote bedrijven (in 2029 voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers en een omzet van meer dan € 450 miljoen). Een bedrijf, ook de toeleveranciers moeten zorgvuldig omgaan met natuur, met leefgebieden van bedreigde soorten, tegengaan van vervuiling en uitstoot van CO2 en tegengaan van verspilling.

 

Ook al gelden deze richtlijn en de verplichting om te rapporteren over duurzame ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals; richtlijn CSRD) niet voor de meeste bedrijven, veel ondernemers willen zelf al stappen zetten en werknemers vragen daar ook om.

En dat is het ook: stappen zetten! Je kunt een eenvoudig plan van aanpak opstellen voor vergroten van biodiversiteit op het bedrijventerrein, je kunt aanpassingen doen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, je kunt een gezondere werkplek maken door meer schaduw door bomen te planten enz. Allemaal stappen in de goede richting, allemaal stappen die het waard zijn om te rapporteren en allemaal stappen die stuk voor stuk bijdragen aan een of meer SDG’s.

Soortenrijk.nl heeft voor een aantal bedrijven een plan van aanpak opgesteld voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit voorjaar hebben wij een project uitgevoerd op een industrieterrein met een groene muur, dubbelrijige heg en veel bijen- en vlinderplanten.

Laat een reactie achter