Privacy policy voor Mijn Wijk Soortenrijk, eigenaar van Mijnwijksoortenrijk.nl


Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Mijnwijksoortenrijk.nl is een belangrijke taak voor ons.

Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken


1. Wettelijke bepaling.
Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens (hierna te noemen: “de beheerder”).


2. De verwerking van persoonsgegevens1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Mijn Wijk Soortenrijk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

3. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam, Adres, betalingsgegevens, afleveradres en eventueel belangstelling.
3. Bij het invullen van uw persoonsgegevens ten behoeve van een bestelling, bij het verzoek van u om op de hoogte te blijven en bij het uitspreken van steun aan onze missie geeft u toestemming tot het gebruik van de ingevulde persoonsgegevens voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden.
3. Minderjarigen.
Wij richten ons met onze website niet specifiek op minderjarigen. Ben je jonger dan 18 jaar dan gaan wij er van uit dat met toestemming van de ouder de website bezocht wordt.
4. Doel van de verwerking.
Wij verzamelen uw gegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en om u zo goed mogelijk te adviseren.
5. Registratie van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.
6. Monitoren gedrag bezoeker
Mijnwijksoortenrijk.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat de informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link
7 . Rechten met betrekking tot uw gegevens.
1. op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen via info@mijnwijksoortenrijk.nl.
2. ieder verzoek daartoe dient vergezeld te worden van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en het adres waarop wij met u in contact kunnen treden. Binnen 1 maand ontvangt u een reactie.
8. Commerciële aanbiedingen.
1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres info@mijnwijksoortenrijk.nl
2 Uw gegevens kunnen niet gebruikt worden door partners van de beheerder.
9. Bewaartermijn gegevens.
De door beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals wettelijk is bepaald.
10. Toepasselijk recht.
De voorwaarden van het Nederlands Recht is van toepassing.

11. Contact.
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, stuur een mail naar info@mijnwijksoortenrijk.nl
.

Biodiversiteit