begroeing bos

Oog voor groen

Zuinig maar niet netjes! Wees zuinig op de stroken groen, de parken en boomspiegels. Niet aanharken of jaarlijks omspitten, maar een beetje ruig laten worden met hoog opschietende bloemen, ruigte en bladresten. Als je dat “urban rewilding” noemt, klinkt het ineens anders. Een flat voor “stadslandschap” Grote steden in de Lees meer…

water met vogels vissen en koeien in de wei

Water

Beleidsnotities van de overheid zijn vaak doorspekt met termen die niemand goed begrijpt en waar toch iedereen mee aan de haal gaat. “De basiskwaliteit natuur moet op orde” wordt als doel gesteld voor het behoud van biodiversiteit in landbouwgebied of stedelijke omgeving. Algemene soorten moeten algemeen kunnen blijven. Dat valt Lees meer…

Eekhoorntje eet in de tuin

Je wijk

Je tuin en alle tuinen met elkaar zijn een groot paradijs voor de eekhoorn, de steenmarter, de reiger, de sabelsprinkhaan, de wilde bij, de steenhommel, de dagpauwoog en ontelbare andere soorten. Voor de tuinen geldt hetzelfde als voor natuurgebieden, zij moeten dan wel met elkaar verbonden zijn. Een simpele schutting Lees meer…